29.11.2022 godz. 15:18  |  Czas trwania: 00:01:58

Za nami Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Ligi Siatkówki S.A.


Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Ligi Siatkówki S.A. udzieliło absolutorium Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki. Powołano także nową Radę Nadzorczą. Po tym wydarzeniu rozmawialiśmy z prezesem PLS S.A. Arturem Popko i nowym członkiem rady, prezesem Jastrzębskiego Węgla, Adamem Gorolem

 
 
Do listy