Za nami Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Ligi Siatkówki S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Ligi Siatkówki S.A. udzieliło absolutorium Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki. Powołano także nową Radę Nadzorczą. Po tym wydarzeniu rozmawialiśmy z prezesem PLS S.A. Arturem Popko i nowym członkiem rady, prezesem Jastrzębskiego Węgla, Adamem Gorolem
Powrót do listy